[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Cái này ai thích chia sẻ thì chia sẻ thôi, chưa nói đã sợ người khác cười thì ai sẽ nói, còn bạn nào muốn giấu nghề thì thôi vậy. 
Nói chung không làm thì xê ra để người khác làm, đừng có làm đục cái giếng :)). 


2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 10:10:54 +0700
Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:

> Chủ đề này hay không biết an.nguyen thấy thế nào.

Hay thì nhào vô a e cùng viết. Một người chắc viết 0 nổi đâu. Khéo mấy
ông lớn lại bảo múa rìu qua mắt ruồi nữa mệt lắm =))

> On 06/26/2012 09:47 AM, Hung Nguyen wrote:
> > An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi,
> > thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói
> > chuyện là xong.


--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com