[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 10:14:41 +0700
Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:

> Làm gì mà múa rìu nhỉ,chắc anh K.Huynh nói quá.

Nói đúng đó chứ. Ở đây nhiều cao nhân và thấp nhân (cỡ 1.7 là chiều cao
trung bình của người VN nhỉ :D), ngay cả mình cũng 0 dám viết cái bài
đó đấy. Nếu a e cùng đứng tên tác giả thì quá ngon . Bị đập tập thể thì
phản công tập thể ^^ 

Chạy mất luôn cái dép thứ hai. ĐI chân không. 

> > On Tue, 26 Jun 2012 10:10:54 +0700
> > Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:
> >
> >> Chủ đề này hay không biết an.nguyen thấy thế nào.
> > Hay thì nhào vô a e cùng viết. Một người chắc viết 0 nổi đâu. Khéo
> > mấy ông lớn lại bảo múa rìu qua mắt ruồi nữa mệt lắm =))
> >
> >> On 06/26/2012 09:47 AM, Hung Nguyen wrote:
> >>> An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi,
> >>> thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói
> >>> chuyện là xong.
> >
> 
> -- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>