[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 10:18:06 +0700
Hung Nguyen <[email protected]il.com> wrote:

> Cái này ai thích chia sẻ thì chia sẻ thôi, chưa nói đã sợ người khác
> cười thì ai sẽ nói, còn bạn nào muốn giấu nghề thì thôi vậy.

Mình là mình trùm giấu nghề. Giấu như mèo giấu í hehe ^^

> Nói chung không làm thì xê ra để người khác làm, đừng có làm đục cái
> giếng :)).

Đúng rồi đó. Không làm xê ra ^^ Lâu lâu chọt tí ^^

> 
> 2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Tue, 26 Jun 2012 10:10:54 +0700
> > Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:
> >
> > > Chủ đề này hay không biết an.nguyen thấy thế nào.
> >
> > Hay thì nhào vô a e cùng viết. Một người chắc viết 0 nổi đâu. Khéo
> > mấy ông lớn lại bảo múa rìu qua mắt ruồi nữa mệt lắm =))
> >
> > > On 06/26/2012 09:47 AM, Hung Nguyen wrote:
> > > > An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe
> > > > đi, thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm
> > > > chỗ nói chuyện là xong.
> >
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
> > `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> -- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>