[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On 6/26/12, Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi, thú vị
> á, thực tế và thú vị.


Ủng hộ chủ đề này. Làm đi An ơi.

Thân mến,
Việt Hưng


>
>
> 2012/6/25 An Nguyen <[email protected]>
>
>> Xin chào bà con,
>>
>> Sau hơn 1 năm lên núi ẩn tu thì giờ máu cộng đồng của mình lại nổi
>> lên. Nhân tiện một đại ca cùng công ty tự nhiên hỏi SaigonLUG dạo này
>> có gì mới không? Nghe thấy thế mình cũng máu lên não, cũng muốn làm
>> cái event gì đó vui vui về technical cho anh em FOSS tại SG. Nhân tiện
>> cũng là dịp để anh em giao lưu tán gẫu, lai rai vài chai.
>>
>> Anh em có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến gì cứ đóng góp nhiệt tình.
>> Mình xin chân thành lắng nghe.
>>
>> Cám ơn bà con.
>> An.
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the mailing list
>> "Saigon Software Freedom Day".
>> To post to this group, send email to <[email protected]>
>> To unsubscribe from this group, send email to <
>> [email protected]>
>> For more options, visit this group at
>> http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
>>
>
>
>
> --
> ---
> Hung. Nguyen Van
> Website: http://ethicconsultant.com
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>