[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Mình chưa có nói gì cả, bạn nói VNG là cty lớn chứ ai (?). Bạn phán thì mình đồng ý và không đồng ý (theo mình) thôi. Bạn lớn rồi, ít nhất còn lớn hơn mình, ngôn từ mở miệng nói, dùng tay viết hay gì phải rõ ràng, suy nghĩ trước sau. Nói thì nói cho hết ý, chưa hết ý thì chờ email khác nói tiếp, nói một tí thì bảo "chạy mất dép, chạy mất cái...gì đó" rồi quay lại nói nhăng cụi lại chạy, nhãm nhí vậy? Giống gì ta? 

 2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 10:09:23 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Đồng ý 2 tay, trừ việc SK là cty lớn =))

thế VNG cũng là cty lớn à :D Có vp khắp thế giới à :D

(chọt tí, chạy mất luôn cái quần dài)

(mấy bạn đừng dí lại mất luôn cái quần đùi mệt lắm)


--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com