[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Hi *,

2012/6/25 An Nguyen <[email protected]>:
> Sau hơn 1 năm lên núi ẩn tu thì giờ máu cộng đồng của mình lại nổi
> lên.

+1

> Nhân tiện một đại ca cùng công ty tự nhiên hỏi SaigonLUG dạo này
> có gì mới không?

Vụ offline tới sẽ làm mới.

> Nghe thấy thế mình cũng máu lên não,

Khi cao trào và cực khoái máu cũng lên não tợn.

> cũng muốn làm
> cái event gì đó vui vui về technical cho anh em FOSS tại SG. Nhân tiện
> cũng là dịp để anh em giao lưu tán gẫu, lai rai vài chai.

+1

> Anh em có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến gì cứ đóng góp nhiệt tình.
> Mình xin chân thành lắng nghe.

Nếu là nhậu nhẹt thì cũng OK.
Nếu là seminar thì cũng OK.

Mình sẽ bay từ HN vào; lâu lắm không giao lưu trong đó.

Về mục tiêu:
1. Gặp anh em FOSS ở SG
2. Trao đổi nếu có thời gian
  - Community management and communication management
    (Tất nhiên là với FOSS rồi)

29, 30 tháng 7 mình bận.

Các cuối tuần khác đi được.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.