[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?2012/6/26 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Hi *,

>
>> Nghe thấy thế mình cũng máu lên não,
>
> Khi cao trào và cực khoái máu cũng lên não tợn.

Hello anh em và anh Vũ Hưng,

Hiện em đang bận chưa reply email của mọi người được. Tuy nhiên em chỉ
có một câu hỏi cho anh Vũ Hưng:

"cực khoái" là gì?

An.