[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 15:50:57 +0700
"An. Nguyen Chau" <[email protected]> wrote:

> Hiện em đang bận chưa reply email của mọi người được. Tuy nhiên em chỉ
> có một câu hỏi cho anh Vũ Hưng:
> 
> "cực khoái" là gì?

Trả lời giúp cho bạn An: đó làm cảm giác khi block một thành viên khỏi
saigonlug :D ^^ hehe, đùa tí (lại đùa). Thật ra thì chả tìm đâu xa, hầu
hết các báo điện tử lớn nhỏ và tí ti của VN đều đã đề cập chi tiết rồi
ạ ^^


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>