[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cực khoái là gìOn Tue, 26 Jun 2012 15:54:30 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2012/6/26 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
> > "cực khoái" là gì?
> 
> Cực khoái = sense of achievement
> 
> Là cảm giác đê mê khi mình làm được gì đó, rất khó,
> ví dụ code được commit vào kernel.org

Mình thì mình khoái nhất là cho hai ông thần Nguyễn Vũ Hưng và Nguyễn
Châu An ra khỏi Saigonlug. Sau đó mình chọc giận vài bạn khác cho họ
sôi máu lên. Sau đó mình gây ra các cuộc cãi nhau cuôi cùng vào quán
nhậu xì loạn xì ngầu lên =^^^


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>