[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cực khoái là gìOn Tue, 26 Jun 2012 16:04:32 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2012/06/26 15:59, Anh K. Huynh viết:
> > Mình thì mình khoái nhất là cho hai ông thần Nguyễn Vũ Hưng và
> > Nguyễn Châu An ra khỏi Saigonlug. Sau đó mình chọc giận vài bạn
> > khác cho họ sôi máu lên. Sau đó mình gây ra các cuộc cãi nhau cuôi
> > cùng vào quán nhậu xì loạn xì ngầu lên =^^^
> 
> Máu sôi lên não, cũng là một dạng cực khoái?
> Nhưng chả có cảm giác "được" cái gì cả :)
> 

cực khoai bác

thôi OT đủ gồi, không chém nữa :D

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>