[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?SK thì không biết lớn hay không nhưng VNG lớn. Em ex-VNG nè.

2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 10:09:23 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Đồng ý 2 tay, trừ việc SK là cty lớn =))

thế VNG cũng là cty lớn à :D Có vp khắp thế giới à :D

(chọt tí, chạy mất luôn cái quần dài)

(mấy bạn đừng dí lại mất luôn cái quần đùi mệt lắm)


--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>