[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Dù sao thì mình cũng rất hứng thú nếu bạn Kỳ Anh phát biểu chủ đề này: 

2/ làm thế nào để ứng tuyển vào công ty lớn như #VNG, #SK, ..

Cũng cần thiết và đầy thú vị 

2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 17:20:26 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> SK thì không biết lớn hay không nhưng VNG lớn. Em ex-VNG nè.

ôi, lớn nhỏ là mình nói vui thôi. Chứ chuyện lớn nhỏ đối với mình không
quan trọng. Tính số server, DC, nhân sự, thị trường thì VNG lớn bự chác
rồi, chắc khỏi phải bàn. ^^ Nhưng ở VNG hổng phải là có tất mọi thứ
được. Nên đối với /me, biển lớn VNG vẫn không giao được với cái ao bèo
nhỏ nhà mình hehe. ^^

Riêng #Sk thì sau hơn một năm làm ở đó, /me thấy đáng gọi #Sk là công ty
lớn. Ai thích cãi thì cãi, nhào vô :P

Nhưng mà "đạo" (gọi cho to thế, cho nó có vẻ chém gió) làm sysadmin của
mình thì lớn cũng như nhỏ nên giờ (làm sysadmin thì đi cày bừa làm thuê
thôi mà :D) vẫn lận đận ở mấy công ty nho nhỏ hehe ^^ :D

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com