[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Thì nói đúng, đừng nói nhãm hay nói dóc là không bị chém thôi. 


2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 17:31:41 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Dù sao thì mình cũng rất hứng thú nếu bạn Kỳ Anh phát biểu chủ đề này:
>
> 2/ làm thế nào để ứng tuyển vào công ty lớn như #VNG, #SK, ..
>
> Cũng cần thiết và đầy thú vị [?]

Ôi dào, mình thì không làm ở #sk nữa, còn #vng thì chưa bao giờ xin vào
(thật ra có một lần xin "hụt" (xin "hụt" khác với phỏng vẫn bị rớt
nha). Nói làm gì cho bị bà con chém nhỉ :D

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com