[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On 06/26/2012 05:41 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Tue, 26 Jun 2012 17:36:30 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

2012/6/26 Phu Le Tra Vinh <[email protected]>:
SK thì không biết lớn hay không nhưng VNG lớn. Em ex-VNG nè.
Chỗ này có gọi là lớn không?
http://www.nissho-ele.co.jp/e-HP/netfc/index.html

Đầu tư nhiều triệu $ cũng có khác.

Bác nào muốn vào đây (sang Nhật) làm thì (giữ) contact với em nhé.
Có kinh nghiệm/chứng chỉ Juniper thì càng welcome.

không biết tiếng Nhật bác ơi :D ^^

Vay gio K.Huynh lam o dau nhi ?