[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 17:40:52 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thì nói đúng, đừng nói nhãm hay nói dóc là không bị chém thôi.

Mình có cái tật xấu: Đã nói thì phải nói nhảm. Đã nói thì phải nói
dóc:D 

Ai không nói dóc nói nhảm giơ tay lên nào :D 

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>