[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chia buồn cùng thầy Thái Sơn và gia đìnhChào mọi người,

Hôm qua mình có nhận được SMS của anh Lâm về việc mẹ của thầy Thái
Sơn, một thành viên tích cực của SaigonLUG vừa qua đời. Thay mặt
SaigonLUG, mình xin gửi lời chia buồn đến thầy Sơn cùng gia đình. Nếu
được thì mong anh Lâm phản hồi email này, cho mọi người biết thêm
thông tin để có thể đến chia buồn cùng thầy Sơn.

An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C