[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Cho em hỏi 1 câu #sk với #vng là 2 công ty nào vậy? Phải cái SK Telecom của S-Fone với thằng
Du Lịch Golf Việt Nam???

--
OpenPGP key: D1495710