[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?2012/6/27 Huynh Tin <[email protected]>:
> Có kinh nghiệm, ko có chứng chỉ được ko bạn

Nếu mà reply có thể fork topic thì mình nghĩ nên top quote. :-)