[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức event27/7 là ngày thương binh liệt sĩ :D

Vào 17:43 Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Dinh Nhat An <[email protected]> đã viết:
On 06/27/2012 03:56 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Wed, 27 Jun 2012 15:54:56 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

Hello bà con,

Topic kia bị các siêu nhân vào chém gió bay tung nhà "tung của". Mình
fork ra đây để bàn vụ event cho nó kín gió.

Mình đề xuất là d2ùng ngày Sysadmin năm nay, ngày 27 tháng 7 để anh em
*nix sysadmin tụ họp. Có thể làm vài bài nói chuyện hữu ích như "How I
operate my system". Nội dung thì đơn giản thôi, cà phê đàm đạo rồi đi
nhậu.

Anh em thấy thế ổn không? Hay là muốn ngày nào khác sớm hơn/trễ hơn?
ổn phết. nhằm ngày thương binh liệt sĩ ta kể chuyện những vụ hố to khi
làm sysadmin luôn nhé :D ^


ok confirm


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
OpenPGP key: D1495710