[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức eventMình đăng ký tham gia.

Thân mến,
Việt Hưng


2012/6/28 An. Nguyen Chau <[email protected]>
On Thu, Jun 28, 2012 at 12:05 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> 2012/6/27 An Nguyen <[email protected]>:
>> Mình đề xuất là dùng ngày Sysadmin năm nay, ngày 27 tháng 7
>
> 27 tháng 7 mình không đi được.
>
> Cuối tuần thứ 1, 2, 3 của tháng 7 thì vào được.
>
> An sắp lại lịch cái.

Hello anh Hưng,

Em rất trân trọng sự nhiệt tình của anh. Tuy nhiên em đề xuất là làm
ngày sysadmin appreciation day nên trừ phi mọi người cũng không đi
được và yêu cầu đổi ngày khác thì em mới có thể đổi lại ngày. Mà đằng
nào thì có lẽ đây cũng không phải là event duy nhất trong năm nay. :D

@Các anh em: Mọi người cho ý kiến về sysadmin day như mình đề xuất nhé!

An.

----
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>