[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chia buồn cùng thầy Thái Sơn và gia đìnhmình là học trò của thầy Sơn, ba mình cũng là học trò của thầy Sơn, xin chia buồn cùng gia đình thầy :(

Vào 21:48 Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:
Sorry mọi người,
Mình ít check email này nên giờ mới thấy. Giờ này có lẽ đã xong hết rồi. Chúng ta chỉ có thể gửi lời chia buồn qua email đến thầy và gia đình thôi.
Địa chỉ: 100/55 Đường Thích Quảng Đức.


2012/6/27 An Nguyen <[email protected]>
Chào mọi người,

Hôm qua mình có nhận được SMS của anh Lâm về việc mẹ của thầy Thái
Sơn, một thành viên tích cực của SaigonLUG vừa qua đời. Thay mặt
SaigonLUG, mình xin gửi lời chia buồn đến thầy Sơn cùng gia đình. Nếu
được thì mong anh Lâm phản hồi email này, cho mọi người biết thêm
thông tin để có thể đến chia buồn cùng thầy Sơn.

An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan