[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức event2012/7/5 Ky0 <[email protected]>:
> Vụ lấy ngày thương binh liệt sỹ làm ngày của các sysadmin không hay lắm :P
>

Ngày sysadmin là truyền thống mấy năm rồi, và nó là worldwide. Còn
chuyện nó tình cờ trùng với cái ngày abc xyz nào đấy thì /me không
thấy đó là vấn đề của ngày sysadmin. Có chăng thì đó là vấn đề của
ngày abc xyz.

An.