[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức eventHi,

Mình có tham gia list nên cũng xin phép được thảo luận,

2012/7/5 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
> 2012/7/5 Ky0 <[email protected]>:
>> Vụ lấy ngày thương binh liệt sỹ làm ngày của các sysadmin không hay lắm :P
>>
>
> Ngày sysadmin là truyền thống mấy năm rồi, và nó là worldwide. Còn
> chuyện nó tình cờ trùng với cái ngày abc xyz nào đấy thì /me không
> thấy đó là vấn đề của ngày sysadmin. Có chăng thì đó là vấn đề của
> ngày abc xyz.
>

Chú thích rõ hơn ngày sysadmin là ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 07
chứ không phải ngày 27/07 hàng năm.

Bạn thảo luận nên có thái độ tôn trọng ngày abc xyz nào đó một chút,
đừng nói động chạm.

Dương
-- 
Duong H. Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Public Key: http://cmpitg.github.com/public.key.txt
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----