[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức event2012/7/5 Nguyen Vu Hung (vuhung) <[email protected]>:
> http://xkcd.com/327/

Rất thích truyện này.

An: Hehe, chắc sắp đến lúc cho một cái "Forked fork topic" :P

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/