[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vote chọn thời gian offline nhân ngày sysadmin.Hello anh em,

Ngày sysadmin cũng đã gần đến. Mình làm cái vote trên doodle, mời mọi
người vote thời gian để mình chốt lại.
http://www.doodle.com/pfh6ec9528m9a9gi

Địa điểm mình sẽ thông báo sớm.

Nội dung thì như đã nói từ đầu tháng, anh em sẽ gặp nhau ở quán cà
phê, bàn luận xung quanh chủ đề "How I operate my system". Rồi sau đó
đi nhậu. :D

Tuy nhiên vì thứ 6 anh em còn đi làm nên nếu mọi người vote vào thứ 6,
thì chúng ta sẽ nhậu luôn. :-D

Thân.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C