[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vote chọn thời gian offline nhân ngày sysadmin.On Mon, 23 Jul 2012 09:53:58 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello anh em,
> 
> Ngày sysadmin cũng đã gần đến. Mình làm cái vote trên doodle, mời mọi
> người vote thời gian để mình chốt lại.
> http://www.doodle.com/pfh6ec9528m9a9gi
> 
> Địa điểm mình sẽ thông báo sớm.

Chọn rồi. /nick Khỉ Không Vui (Không Vui tức Bùn :D).

Nhân tiện, hôm chủ nhật có hội Arch ở
  http://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/d6df23e614c0fde3

Ngày đi (đã chọn) http://www.doodle.com/2ymbq9y23rb2dhfs

Chúc vui,

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>