[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnXin chia buồn cùng Trúc và gia đình.

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2012/7/31 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
> Thân chào các bạn,
>
> Mình rất tiếc phải thông báo là ba của bạn Kiến Trúc, một trong những
> người tạo ra nhóm SaigonLUG vừa từ trần. Mình xin thay mặt nhóm gửi
> lời chia buồn đến bạn Trúc cùng gia đình. Mình đang liên hệ các bạn
> khác để biết thêm về lễ viếng.
>
> An.
>
> --
> An NGUYEN || System Administrator
> Skunkworks.vn
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>