[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnOn 07/31/2012 02:47 PM, An. Nguyen Chau wrote:
Thân chào các bạn,

Mình rất tiếc phải thông báo là ba của bạn Kiến Trúc, một trong những
người tạo ra nhóm SaigonLUG vừa từ trần. Mình xin thay mặt nhóm gửi
lời chia buồn đến bạn Trúc cùng gia đình. Mình đang liên hệ các bạn
khác để biết thêm về lễ viếng.

An.

Chia buồn cùng bạn Trúc và gia đình.