[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnChia buồn cùng Trúc và gia đình 


On Tuesday, July 31, 2012, Cuong Nguyen wrote:
On 07/31/2012 02:47 PM, An. Nguyen Chau wrote:
Thân chào các bạn,

Mình rất tiếc phải thông báo là ba của bạn Kiến Trúc, một trong những
người tạo ra nhóm SaigonLUG vừa từ trần. Mình xin thay mặt nhóm gửi
lời chia buồn đến bạn Trúc cùng gia đình. Mình đang liên hệ các bạn
khác để biết thêm về lễ viếng.

An.

Chia buồn cùng bạn Trúc và gia đình.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>


--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com