[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnCác bạn nếu muốn biết thông tin lễ viếng và địa chỉ nhà Trúc có thể
gửi email riêng cho mình.

Nếu các bạn ai có ý định đi viếng thì cho mình biết sớm với, để có thể
đi cùng nhau cho tiện về xe cộ, do nhà Trúc ở Hóc Môn.