[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnAn có báo là mình có thể viếng tới thứ 6. Nếu có bạn nào muốn đi viếng thì sáng mai anh em tập hợp đi chung nhé. Lúc đầu dự kiến chiều nay nhưng do kẹt việc nên sáng mai 9h mình sẽ bắt đầu đi từ quận 1.
Cảm ơn mọi người,
Lâm.

2012/8/1 An. Nguyen Chau <[email protected]>
Các bạn nếu muốn biết thông tin lễ viếng và địa chỉ nhà Trúc có thể
gửi email riêng cho mình.

Nếu các bạn ai có ý định đi viếng thì cho mình biết sớm với, để có thể
đi cùng nhau cho tiện về xe cộ, do nhà Trúc ở Hóc Môn.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>