[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnThành kính phân ưu
Ngày 2012-07-31 09:42 PM, Hung Nguyen viết:
Chia buồn cùng Trúc và gia đình 


On Tuesday, July 31, 2012, Cuong Nguyen wrote:
On 07/31/2012 02:47 PM, An. Nguyen Chau wrote:
Thân chào các bạn,

Mình rất tiếc phải thông báo là ba của bạn Kiến Trúc, một trong những
người tạo ra nhóm SaigonLUG vừa từ trần. Mình xin thay mặt nhóm gửi
lời chia buồn đến bạn Trúc cùng gia đình. Mình đang liên hệ các bạn
khác để biết thêm về lễ viếng.

An.

Chia buồn cùng bạn Trúc và gia đình.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>


--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.