[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồn2012/8/1 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>:
> An có báo là mình có thể viếng tới thứ 6. Nếu có bạn nào muốn đi viếng thì
> sáng mai anh em tập hợp đi chung nhé. Lúc đầu dự kiến chiều nay nhưng do kẹt
> việc nên sáng mai 9h mình sẽ bắt đầu đi từ quận 1.
> Cảm ơn mọi người,
> Lâm.
>
Thứ 6 là mai táng, mà em chưa rõ sáng hay chiều. Cần confirm lại.