[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tin buồnThứ 6 là mai táng, mà em chưa rõ sáng hay chiều. Cần confirm lại.

Lễ động quan vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 16/6. Cảm ơn mọi người đã chia sẽ 
--
OpenPGP key: D1495710