[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] tuyển Ruby developer :D
Mình đang viết một filesystem (tạm gọi như vậy) bằng Ruby, để lưu trữ
các file không quá 20MB trở lại. Mục đích và ứng dụng của cái này xin
không được tiết lộ (sợ các bác cười).

Làm cái giống Dropbox hả anh. Ngộ nha 


--
OpenPGP key: D1495710