[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] tuyển Ruby developer :DHi,

On Fri, 3 Aug 2012 21:38:11 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> > Mình đang viết một filesystem (tạm gọi như vậy) bằng Ruby, để lưu
> > trữ các file không quá 20MB trở lại. Mục đích và ứng dụng của cái
> > này xin không được tiết lộ (sợ các bác cười).
> >

> > Làm cái giống Dropbox hả anh. Ngộ nha

Hồi xưa cũng định được cái như Dropbox chơi ... :D Ngồi một chặp
hỏi chừng 10 tên, thì 10 tên hỏi: thế backup làm gì? Thế nên thôi 0 làm
nữa ^^ Còn một bạn rất muốn làm thì ngại cái khoản giao ước với khách
hàng nên chạy mất rồi, 2 năm rồi chưa gặp lại (có đọc email này hú a đi
ucf phát ha^^.)

--
I am ... 5 dog years old.