[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamOn Mon, 17 Sep 2012 10:47:56 +0700
"An. Nguyen Chau" <[email protected]> wrote:

> Bên VNG gọi vị trí đó là System Engineer. Chỉ khác về tên gọi chút
> xíu, công việc thì tương đương, theo như mình biết.

Chỉ có hai loại thôi bạn à. Sh1tadmin và VerySh1tadmin thôi :D

--
I am ... 5 dog years old.