[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation Team2012/9/17 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Mon, 17 Sep 2012 10:47:56 +0700
> "An. Nguyen Chau" <[email protected]> wrote:
>
>> Bên VNG gọi vị trí đó là System Engineer. Chỉ khác về tên gọi chút
>> xíu, công việc thì tương đương, theo như mình biết.
>
> Chỉ có hai loại thôi bạn à. Sh1tadmin và VerySh1tadmin thôi :D
>
Bắt đầu nghe mùi cháy khét. Flame is coming!

/me đi lấy popcorn ngồi coi.

---

Đùa thôi, anh Kỳ Anh, em thiệt tình nghĩ là giỡn thế này đôi khi cũng
không hay cho lắm.
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn