[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamCám ơn mọi người. Chính vì bị confuse giữa việc định nghĩa Chức năng trong tổ chức & Chức danh trong tổ chức nên mình mới gửi Public.
Coi như là trưng cầu dân ý luôn thể. Nhưng  nếu thế thì cái Admin ở đây không phải là Administrator mà là Administration. 
Engineer vs Administrator đều là những vị trí mang tính chất Functionaly Organization

Tựa đúng là tuyển System Engineer vào làm Administration Website Infrastructure :D

Nice day

Thanks

Vào 11:21 Ngày 17 tháng 9 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 17 Sep 2012 11:16:06 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> Bạn à, system admin là chức năng của bạn trong tổ chức, còn system
> engineer là chức danh trong tổ chức.

Bạn Phú nói có lý .

Còn theo mình biết SE nó ngầu hơn SA. Mình đây 0 dám tự kêu mình là SE.

Mà hồi xưa mình toàn lấy chức danh là "it helpdesk" dù công việc là
sysadmin. Vài chỗ thì tuyển sysadmin vô làm "it helpdesk". Tên gọi chức
danh là gì cũng do bộ phận HR nó đặt ra, còn bạn vô làm cái gì thì chỉ
có bạn mới biét hehe.

--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>