[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamOn 09/17/2012 11:21 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 17 Sep 2012 11:16:06 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

Bạn à, system admin là chức năng của bạn trong tổ chức, còn system
engineer là chức danh trong tổ chức.
Bạn Phú nói có lý .

Còn theo mình biết SE nó ngầu hơn SA. Mình đây 0 dám tự kêu mình là SE.

Mà hồi xưa mình toàn lấy chức danh là "it helpdesk" dù công việc là
sysadmin. Vài chỗ thì tuyển sysadmin vô làm "it helpdesk". Tên gọi chức
danh là gì cũng do bộ phận HR nó đặt ra, còn bạn vô làm cái gì thì chỉ
có bạn mới biét hehe.

--
I am ... 5 dog years old.

Anh K.Huỳnh nói đúng đối với các công ty be bé,còn còn công ty như VNG em nghĩ chức danh nó đã ghi ra với công việc 90% thì tương đương.
Vị trị như email thì thường VNG nó hay ghi là SE