[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamOn Mon, 17 Sep 2012 11:46:53 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:


> Công ty bé lớn thì mình cũng đi phỏng vấn nhiều rồi. Nói chung chuyện
> công ty bé lớn không quyết định chuyện nó đặc tên đúng với công việc,
> mà do nhiều yếu tố từ trên trời rơi xuống. Mình từng đi pv một vị trí
> sysadmin, mà vô hỏi toàn network admin làm mình đuối đơ. Cũng khá gần
> đây đi cũng đi pv sysadmin lại nói toàn chuyện khác, mình rớt luôn.
> (về nhà lại nghĩ, chắc cty đó nghĩ mình giỏi rồi nên thử tài món
> khác !?)
> 
> "You'll never know if you don't go". Nếu có dịp nào apply vào VNG thì
> mình sẽ tự trả lời được là ở đó ghi với tuyển có khớp nhau không
> hehe ;)

quên nói hai công ty mà mình đi pv đó tuy 0 cố số server to bằng của
VNG mà thuộc dạng cây đang cây đề, một ở VN và một global. -- ghi thêm
cho zui chớ mình 0 nói tên hai cty đó ra được (sợ quê:D)

--
I am ... 5 dog years old.