[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamĐể em nói vậy:
On Mon, 17 Sep 2012 11:46:53 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:


Công ty bé lớn thì mình cũng đi phỏng vấn nhiều rồi. Nói chung chuyện
công ty bé lớn không quyết định chuyện nó đặc tên đúng với công việc,
mà do nhiều yếu tố từ trên trời rơi xuống. Mình từng đi pv một vị trí
sysadmin, mà vô hỏi toàn network admin làm mình đuối đơ. Cũng khá gần
đây đi cũng đi pv sysadmin lại nói toàn chuyện khác, mình rớt luôn.
(về nhà lại nghĩ, chắc cty đó nghĩ mình giỏi rồi nên thử tài món
khác !?)

"You'll never know if you don't go". Nếu có dịp nào apply vào VNG thì
mình sẽ tự trả lời được là ở đó ghi với tuyển có khớp nhau không
hehe ;)
quên nói hai công ty mà mình đi pv đó tuy 0 cố số server to bằng của
VNG mà thuộc dạng cây đang cây đề, một ở VN và một global. -- ghi thêm
cho zui chớ mình 0 nói tên hai cty đó ra được (sợ quê:D)

--
I am ... 5 dog years old.