[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Off-topic] Looking for System Administrator for Web operation TeamOn Mon, 17 Sep 2012 12:58:45 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình đã định thêm vào câu "Ai không có hứng thú thì xin vui lòng đọc
> xong thì bỏ qua" rồi, nhưng lóng ngóng sao quên thêm vào mất, cuối
> cùng thành ra thế này.
> 
> Đúng là bên mình tuyển vị trí Senior, Mid-level hoặc Junior engineer,
> chức năng là System Administrator, thật ra nghiên về hướng Web
> Operation (không có Game) và R&D hơn. Nên có nhiều việc của System
> Administrator có thể bạn không cần làm, bạn cũng không cần làm về hạ
> tầng network (nên không yêu cầu kiến thức uyên thâm về Network, nhưng
> phải biết), không cần làm việc của IT helpdesk, vì có người khác làm
> rồi.

Nhìn lại thấy mình thiếu khả năng rồi (xưa giờ chả biết R&D là gì).
Mình 0 có duyên với VNG :D ^^^ Xin hẹn bạn H lần sau hehe 

--
I am ... 5 dog years old.