[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [barcampsaigon] BarCamp Phnom Penh: 22-23 SeptemberOn Thu, 20 Sep 2012 20:06:02 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Qua  Campuchia anh có thể làm Passport tạm thời được, nhưng tốn phí
> thôi

Nghĩ lại ... sợ qua đó gặp con gái Cam_Pu thì không về được nên thôi ở
nhà vẫn hơn.

Thật ra đang lên kế hoạch đi mà dính chưởng nên thôi rầu ^.

--
I am ... 5 dog years old.