[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Transfer domain saigonlug.orgHello anh Tuấn,

Hiện em vừa setup xong VPS mới cho Saigonlug thay cho VPS mà anh Kỳ
Anh đã cung cấp 2 năm qua. Nếu được em cũng rất mong được anh transfer
lại domain saigonlug.org. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc payment và
quản lí cả domain cũng như VPS cho cộng đồng.

Mong nhận được phản hồi của anh.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C