[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Transfer domain saigonlug.orgOn Sat, 6 Oct 2012 16:53:09 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello anh Tuấn,
> 
> Hiện em vừa setup xong VPS mới cho Saigonlug thay cho VPS mà anh Kỳ
> Anh đã cung cấp 2 năm qua. Nếu được em cũng rất mong được anh transfer
> lại domain saigonlug.org. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc payment và
> quản lí cả domain cũng như VPS cho cộng đồng.

Hehe, có đồ phá rồi, a e sài gòn lug nhào vô phá chơi, cho bạn An mất
ngủ chơi :D ^^

--
I am ... 5 dog years old.