[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Transfer domain saigonlug.orgOn 10/06/2012 11:02 PM, An Nguyen wrote:
2012/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Sat, 6 Oct 2012 16:53:09 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

Hello anh Tuấn,

Hiện em vừa setup xong VPS mới cho Saigonlug thay cho VPS mà anh Kỳ
Anh đã cung cấp 2 năm qua. Nếu được em cũng rất mong được anh transfer
lại domain saigonlug.org. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc payment và
quản lí cả domain cũng như VPS cho cộng đồng.
Hehe, có đồ phá rồi, a e sài gòn lug nhào vô phá chơi, cho bạn An mất
ngủ chơi :D ^^

Off-topic: Block hết port rùi. :-)

--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

Ai chơi kiểu thế phải lại port 22 chứ.