[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Transfer domain saigonlug.org2012/10/8 Ngô Huy <[email protected]>:
> On 10/08/2012 08:18 AM, Dinh Nhat An wrote:
>> On 10/06/2012 11:02 PM, An Nguyen wrote:
>>> 2012/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>>> On Sat, 6 Oct 2012 16:53:09 +0700 An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>>> Hello anh Tuấn,
>>>>> Hiện em vừa setup xong VPS mới cho Saigonlug thay cho VPS mà anh Kỳ
>>>>> Anh đã cung cấp 2 năm qua. Nếu được em cũng rất mong được anh transfer
>>>>> lại domain saigonlug.org. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc payment và
>>>>> quản lí cả domain cũng như VPS cho cộng đồng.
>>>> Hehe, có đồ phá rồi, a e sài gòn lug nhào vô phá chơi, cho bạn An mất
>>>> ngủ chơi :D ^^
>>> Off-topic: Block hết port rùi. :-)
>> Ai chơi kiểu thế phải lại port 22 chứ.
> đổi port 22 sang port khác cũng được anh, cho anh em scan giải trí ;))

Just use Port Knocking (cf Wikipedia) for your SSH access.

You can get some good practical example from here:
http://www.kik-it.com/previousblog/#entry070309-073501

J.C.