[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Linux ubuntuHi

Em đang làm đồ án tốt nghiệp về mô phỏng hệ thống ims trên ubuntu.giờ em mới đang bắt đầu tự học linux.Mong các anh (chị) giúp đỡ .em giải nén và cài đặt gói uctiptv_advanced1.0.0.tar.gz như sau
tar -xvf uctiptv_advanced1.0.0.tar.gz
cd uctiptv_advanced
./configure

đến đây thì xuất hiện bash : ./configure no such file or directory

Mọi người xem giùm em đang bị lỗi gì vậy? Em cái mấy file kia tương tự như vậy đều đc nhưng chỉ có file này bị lỗi như vậy.

Rất mong các anh(chị) chỉ giáo