[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux ubuntu2012/10/19 phan thuy <[email protected]>
Hi

Em đang làm đồ án tốt nghiệp về mô phỏng hệ thống ims trên ubuntu.giờ em mới đang bắt đầu tự học linux.Mong các anh (chị) giúp đỡ .em giải nén và cài đặt gói uctiptv_advanced1.0.0.tar.gz như sau
tar -xvf uctiptv_advanced1.0.0.tar.gz
cd uctiptv_advanced
./configure

đến đây thì xuất hiện bash : ./configure no such file or directory

Mọi người xem giùm em đang bị lỗi gì vậy? Em cái mấy file kia tương tự như vậy đều đc nhưng chỉ có file này bị lỗi như vậy.

Rất mong các anh(chị) chỉ giáo

 
Định không trả lời cái này nhưng thôi cũng viết cho bác vài dòng.
Thứ nhất, bác quá cứng nhắc trong việc sử dụng. Không phải cái nào build từ source cũng ./configure, phải xem nó có config file ko chứ. Với lại cái kiểu ./config là máy móc.
Thứ hai, trên trang chủ đã nêu rất rõ cách cài đặt, sao bác lại không đọc và hỏi câu *ngớ ngẩn* như thế.
Thứ ba, tiêu đề chẳng liên quan gì đến nội dung.

2. Download/Install the UCT Indirection AS

Download the server from here, it is part of the Advanced IPTv project.

If you are using a Debian-based distribution you can simply use dpkg -i on the deb file (or use your package installer). Your package installer should install the required packages (libosip and libexosip).

Or if you are installing from source, you will need to have the required packages installed first:

- libosip (2.2.3)
- libeXosip (2.2.3)
- libosip-dev
- libexosip-dev

Then simply type make from the root directory.

Đồ án tốt nghiệp? Mong là bác hiểu bác đang làm gì. Vì thấy bác chưa hiểu về những gì bác áp dụng để làm đồ án, mà đã chưa hiểu những gì mình làm thì không thể có đồ án tốt được.
P/s Học linux?